Zelfsturende teams, durf jij het aan om de controle los te laten?

‘Waar moeten we beginnen?’
Dat is vaak de vraag die we krijgen als een organisatie zelfsturende teams wil maken. Wij, van Doe Het Zelf Teamtraining, vertellen je graag meer over deze ingrijpende organisatieverandering.

We beginnen bij het begin! Wat houdt een zelfsturende organisatie in?
Het is een ‘platte’ organisatie die in principe twee lagen kent, de directie en de medewerkers. De controlerende functie van de leidinggevenden is overgenomen door de teams, die uit werknemers bestaan. De teamleden zijn samen verantwoordelijk en stellen de manager/directeur periodiek op de hoogte van de resultaten.

Oké, wat levert ons dat op?
Minder overheadkosten! De laag tussen werknemer en directeur gaat krimpen of verdwijnt zelfs helemaal, waardoor je een hogere productiviteit kan realiseren.
Doordat de werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen en zelf de beslissingen mogen nemen binnen de kaders van de organisatie, zal de betrokkenheid toenemen. Ze zijn onderdeel van het grote geheel. De werknemer voelt zich niet meer een klein onderdeeltje in een grote keten, maar heeft daadwerkelijk invloed op het reilen en zeilen van de organisatie. Hierdoor ontstaat ook een hogere mate van eigenaarschap en gelukkigere werknemers.

Een cultuurverandering heeft veel voeten in aarde!
Naast de voordelen, zijn er ook nadelen. De organisatie zal zich moeten realiseren dat het gaat om een cultuurverandering en die zijn nu eenmaal ingrijpend. Wanneer organisaties al langer tijd bestaan, dan zijn er gedragspatronen ontstaan waaraan alle werknemers gewend zijn geraakt. Als je die patronen gaat doorbreken, krijg je weerstand. Dat is niet erg, maar dat moet niet onderschat worden. Goede begeleiding is daarin belangrijk. Iets wat onze expertise is.
Naast een wijziging in ‘hoe we dingen doen’, komen er nog meer zaken bij kijken.
Zoals meer verantwoordelijkheden voor de werknemers, want de controlerende functie ligt nu ook bij de teams.
Een ander punt is dat er van de werknemers wordt verwacht dat ze zich meer gaan uitspreken naar elkaar, omdat ze meer verantwoordelijkheden dragen als team. Feedback geven dus! Niet iedereen is dat gewend en doet dat even gemakkelijk.

Lees hieronder negen tips om zelfsturende teams te laten werken:
– Zorg voor draagvlak binnen de organisatie.
– Werk vanuit vertrouwen richting de teams.
– Accepteer de verschillen tussen teams.
– Laat leidinggevenden hun controle loslaten.
– Laat de ‘oude manier van werken’ los.
– Geef ruime kaders, zelfsturend zijn heeft ruimte nodig.
– Zorg dat de kaders duidelijk zijn.
– Zorg voor coaches en andere hulplijnen.
– Houd vol!

Een zelfsturende organisatievorm om kosten te drukken!
We weten dat sommige organisaties zullen kiezen voor een zelfsturende organisatievorm om kosten te drukken. Alleen als er ook een fundament van vertrouwen onder deze organisatieverandering staat, zal het gaan werken. Want bij gebrek aan vertrouwen blijft er controle aanwezig en dat zal resulteren in een onvolledig gevoel van verantwoordelijkheid bij de werknemer. Wat op haar beurt weer een afwachtende houding oplevert.

‘Dus als zelfsturing toegepast wordt als overtuiging, dan zal het werken, en zal het waarschijnlijk als effect hebben dat de overheadkosten lager worden.’ Vermeer & Wenting, (2012, pp. 18). Zelfsturende teams in de praktijk.

Conclusie
Zelfsturende teams invoeren in je organisatie brengt veel voordelen met zich mee, maar voordat je die vruchten kunt plukken is er een hoop te doen. De praktijk leert ons dat zelfsturende teams goed kunnen werken binnen allerlei sectoren. Dit heeft alles te maken met werken vanuit vertrouwen en goede begeleiding.