Verbeter de samenwerking in je team!

Verbeter de samenwerking in je team!

Goed samenwerken willen we allemaal wel. Elke leidinggevende streeft ernaar om de potentie van alle teamleden zo goed mogelijk te benutten. In een steeds veranderende wereld kan dat een grote uitdaging zijn. Hoe zorg je er als team voor dat je ondanks alle veranderingen goed blijft samenwerken? Wij geven je 10 handige tips om de samenwerking in je team te verbeteren!

De definitie van samenwerken

Wat is de definitie van samenwerken? Wij hanteren de definitie van de Dikke van Dale: “in onderling overleg werken”

Nog te vaag?
De uitgebreidere definitie van samenwerken volgens ensie.nl is
“Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen.”

Goede samenwerking vraagt commitment

Aan een gezamenlijk doel werken vraagt veel commitment en toewijding van teamleden. Het vraagt van alle teamleden dat zij het groepsbelang boven hun eigen belang stellen. De manier van denken is dan meer ‘wij’ en minder ‘ik’ gericht. Bij goed lopende teams zien we vaak dat de individuele teamleden persoonlijke concessies doen voor het teambelang.

Problemen ontstaan vaak als één of meerdere teamleden ongemotiveerd zijn. In de praktijk zien we regelmatig dat mensen bang zijn voor veranderingen en die werken ze dan vaak tegen. Die houding beïnvloedt het hele team op negatieve wijze. Daarom is het vanaf de start belangrijk om als team één gezamenlijk doel te hebben en allemaal dezelfde focus.

“Individual commitment to a group effort–that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work.” –Vince Lombardi

Waarom wederkerigheid belangrijk is

Het gaat hier om de onderlinge sociale verplichting om een dienst met een wederdienst te beantwoorden. Het is ‘geven’ en ‘nemen’ is een bekende uitspraak in Nederland. Die in teams zeker van toepassing is. Binnen een samenwerking hebben teamleden heel snel in de gaten wanneer zij niet evenveel terugkrijgen als ze geven. Als dat gebeurt dan stoppen teamleden vaak met moeite voor elkaar doen. En dat heeft grote invloed op de prestaties van het team. Gebrek aan wederkerigheid geeft wrijving en dat is een voedingsbodem voor conflicten.

10 tips voor een betere samenwerking!

1.    Zorg dat iedereen zich gehoord en gezien voelt
Neem iedereen in je team serieus. Iedereen in je team telt mee en draagt bij aan het resultaat. Luister dus naar iedereen en zorg dat ze zich gehoord voelen, dit voorkomt veel problemen.

2.    Stel gezamenlijke doelen
Wanneer je als team samen doelen stelt, zul je zien dat de betrokkenheid toeneemt. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor de doelen die samen zijn gesteld. Dit werkt beter dan ze de doelen ‘opleggen’. Beloon je team bij gehaalde doelen.

3.    Zorg voor veel vertrouwen
Teamleden die elkaar vertrouwen werken beter samen. Verhoog het vertrouwen door de focus te leggen op samenwerken. Maak elkaar deelgenoot van het proces door bijvoorbeeld een teamtraining te volgen. Hiermee verhoog je de productiviteit van het samenwerken maar ook het gevoel van onderling vertrouwen.

4.    Geef je team eigenaarschap
Een goede leider is niet bang om eigenaarschap aan teamleden te geven. Juist dit vergroot de betrokkenheid van teams en vergroot het gevoel van ‘samen’. Teamleden voelen zich serieus genomen als zij onderdeel zijn van de besluitvorming. Twijfel je als leidinggevende over een besluit? Wees niet bang om dit te delen. Dit wordt juist gewaardeerd.

5.    Vier alle successen
Vier je de successen als team? Het vieren van successen die je als team behaalt (zelfs de kleine!) dragen bij aan een goede samenwerking in het team. Trots zijn op elkaar en de behaalde resultaten maakt krachtige teams.

6.    Zorg dat de wederkerigheid in balans is
Eerder in dit artikel hebben we het belang van wederkerigheid al genoemd. Vraag individuele teamleden hoe het hiermee staat en bespreek dit met je team.

7.    De juiste persoon op de juiste plaats
Maak gebruik van de verschillende talenten in je team. Als iemand talent heeft voor bepaalde werkzaamheden zet deze dan in! Maak gebruik van de kwaliteiten voor zover dat mogelijk is. Jij en je teamleden worden daar blij van.

8.    Optimaliseer processen
Maak een draaiboek bij opdrachten die vaker terugkomen. Breng daar steeds kleine verbeteringen in aan zodat de kwaliteit toeneemt. Vraag je teamleden daarbij om hun inbreng.

9.    Maak heldere afspraken
Zorg ervoor dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Je zult zien dat de productiviteit toeneemt.

10.  Leiderschap is belangrijk, moedig je mensen aan tot beter!
Je rol als leider is belangrijk, geef het goede voorbeeld, stel doelen, prioriteiten en maak het werk uitdagend met Personal records. Jij als leider hebt een duidelijk idee over waar je naar toe werkt en hoe je daar gaat komen, zorg dat je team dit weet. Goed leiderschap kan leiden tot continue verbetering van de manier van werken. Blijf daarvoor gaan!

Conclusie

Het succes van een team is afhankelijk van veel verschillende factoren. Toch kun je veel doen om de samenwerking te vergroten en daarmee je doelen te behalen. Wij van DHZT zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van teams. Wil je meer uit je team halen? Dan kunnen wij je daarbij helpen met een DHZT teamtraining!

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Bel ons gerust voor een gratis consult óf stuur ons een bericht! Wij trainen succesvol teams en helpen je graag!