feedback

Feedback geven & ontvangen

Feedback geven betekent letterlijk terugkoppeling. Je informeert de ander over de effecten van zijn gedrag. Het zegt iets over jezelf in relatie tot het gedrag van die ander.

Om feedback te kunnen geven is psychologische veiligheid een belangrijke voorwaarde. Er moet een bepaalde mate van vertrouwen in het team zijn om zaken naar elkaar uit te kunnen spreken zonder dat het mensen schade toebrengt. Iedereen weet dat ‘de goede vrede’ bewaren makkelijker is dan zaken uitspreken. Maar om de kwaliteit van de dienstverlening en de zachte kant van het bedrijf gezond te houden is feedback geven van groot belang.

Feedback geven is ook een vorm van investeren in de ander. Ook al voelt dat helaas niet altijd zo!  Wij weten uit ervaring dat veel mensen feedback geven (zeker als het een collega is of een belangrijk persoon) spannend vinden. Feedback geven vraagt moed. Daarom komt het helaas voor dat mensen zaken niet uitspreken. Wat zonde is, want de kwaliteit van de dienstverlening heeft daaronder te lijden. Binnen onze teamtrainingen komt feedback geven en ontvangen vaak aan bod.

Bij feedback geven is het belangrijk dat je jezelf realiseert dat wanneer je iets niet uitspreekt, je zelf onderdeel van het probleem bent. Dit komt omdat je het probleem in stand houd door er niets over te zeggen.

De HEG feedback formule

Er zijn veel feedbackmodellen in de omloop. Omdat feedback geven al moeilijk genoeg is geven wij van DHZT de voorkeur aan een simpele methode genaamd de HEG formule.
– H = hetgeen je zintuiglijk waarneemt (je begint met een feit, iets wat je hoort, ziet, voelt, proeft of ruikt)
– E = effect op jezelf of op anderen
– G = gewenst resultaat (hoe je het in het vervolg graag wil zien)
Het is onze ervaring dat dit eenvoudige model snel toegepast wordt in de praktijk.

Inhoudsniveau & betrekkingsniveau

Het inhoudsniveau: dit betreft de inhoud, de informatie, het bericht.
Het betrekkingsniveau: op dit niveau geeft de zender aan hoe de inhoud moet worden opgevat door de ontvanger en hoe hij zichzelf ziet in relatie tot de ander.
‘Het is de toon die de muziek maakt.’ is een bekend gezegde in Nederland en heeft te maken met het betrekkingsniveau. Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt.

Om te kunnen begrijpen wat betrekkingsniveau is moeten we je eerst wat meer vertellen over communicatie.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

‘Je kracht is ook je valkuil’ is inmiddels een bekende uitspraak.
Kernkwaliteiten zijn volgens Daniel Ofman ‘de specifieke sterktes die iemand kenmerken’. Ze maken je tot wat je bent. Bijvoorbeeld dat je erg creatief, bijzonder betrouwbaar of besluitvaardig bent. Iedereen heeft wel een aantal van deze kwaliteiten.
In het kernkwadrant hieronder zie je zowel de kernkwaliteit, de valkuil, de uitdaging als de allergie.

Kernkwaliteiten & kernkwadranten zijn een goede manier om je sterke en je zwakke punten in kaart te brengen. De methode word veel gebruikt bij het analyseren van conflicten en geeft heldere inzichten in hoe deze kunnen ontstaan. Bij coaching of binnen teams met problemen zetten we dit model in.

De kwaliteit van je dienstverlening en het succes van je team gaan hand in hand met het durven geven van feedback. Denk je dat een persoon of je team baad heeft bij een training in feedback geven en ontvangen? Wij helpen je team graag verder!